Нямаше да се случи без тях!

Всяка важна и справедлива кауза има своите герои. Това са нашите приятели, които правят тази кампания реалност. Нашите специални благодарности са за тях: СБА, Столична...