Заедно за безопасно движение!

Вижте сега и УСЛОВИЯТА, на които трябва да отговаряте за участие в състезанието “Аз и моето семейство за безопасно движение” и как ще протече самата надпревара.

Родителите, записали семейството си за участие, ще преминават следните елементи:

  • Проверка на теоретична подготовка по безопасност на движението чрез решаване на тестови въпроси.
  • Майсторско управление на автомобил по зададена схема.
  • Реакция при настъпване на ПТП.

За децата:
В зависимост от възрастта им, децата ще бъдат разделени на 2 възрастови групи:

1. От 7 г. до 9 г. (навършени към 16.09.2023 г.) 
Децата, които попадат в тази възрастова група ще направят:

  • Рисунка на тема „Пътна безопасност“ в рамките на 40 мин. Организаторът предоставя необходимите материали (моливи, пастели и хартия)

2. От 10 г. до 14 г. (навършени към 16.09.2023 г.)
Децата, които попадат в тази възрастова група:

  • Преминават с велосипед предварително подготвено трасе с изпитания